ปฎิทิน
March 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
สินค้าขายดี

ความคุ้มครอง 2+มอเตอร์ไซค์

ความคุ้มครอง 2+มอเตอร์ไซค์

2+มอเตอร์ไซค์ เป็นประกันภาคสมัครใจที่ให้ความคุ้มครองสูง ครอบคุลม 'รถหายไฟไหม้แก่ตัวรถคันเอาประกัน'
ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก ไม่กำหนดอายุรถ ไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ ซ่อมรถให้เราสูงสุดครั้งละ 10,000 บาท

ชีวิตบุคคลภายนอก 300,000 บาท/คน

ชีวิตของคู่กรณี/บุคคลอื่น ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุบติเหตุ

สูงสุดคนละไม่เกิน 3 แสนบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง

ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 600,000 บาท/ครั้ง
ทรัพย์สินของคู่กรณี ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุบติเหตุ
เช่น รถ บ้าน เสาไฟ ของบุคคลอื่น สูงสุดครั้งละไม่เกิน 6 แสนบาท

 

รถหาย/ไฟไหม้ 5,000 - 10,000 บาท
รถคันเอาประกัน (รถเรา) เกิดการสูญหาย จากการโจรกรรม หรือไฟไหม้

คุ้มครองตามมูลค่ารถ สุงสุดไม่เกินทุนประกันที่ทำเอาไว้

 

ความเสียหายจากการชน 10,000 บาท

ซ่อมรถให้เรา ความเสียหายที่เกิดจากการชน รถชนรถ และต้องทราบคู่กรณี

(รถที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์/กำลังไฟฟ้า) สูงสุดไม่เกินทุนประกันที่ทำเอาไว้

 

ความเสียหายจากภัยธรรมชาติต่อตัวรถคันเอาประกัน

ไม่คุ้มครอง

 

ประกันอุบัติเหตุ PA 50,000 บาท/คน

เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ บุคคลในรถคันเอาประกัน (เราและผู้โดยสาร)
สูงสุดคนละไม่เกิน 5 หมื่นบาท ไม่เกิน 2 ที่นั่ง

 

ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท/คน

บาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ ของรถคันเอาประกัน (เราและผู้โดยสาร)

สูงสุดคนละไม่เกิน 5 หมื่นบาท ไม่เกิน 2 ที่นั่ง

ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 100,000 บาท

ประกันตัวผู้ขับขี่/ประกันอิสระภาพ (คนขับ) กรณีขับรถไปชนผู้อื่นเสียชีวิต

ไม่ให้ถูกควบคุมตัว เพื่อออกมาต่อสู้คดี สูงสุดไม่เกิน 1 แสนบาท
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
สถิติ
เปิดเมื่อ3/02/2016
อัพเดท17/03/2018
ผู้เข้าชม265934
แสดงหน้า366469

     GUARANTEE

ฟ้าใสออโต้คาร์ น้ำยาเคลือบสีรถยนต์
    

     
       0816461849

สินค้าแนะนำ